Uppdatering om läget och extrastämma i februari

Hej alla medlemmar!

Sedan informationsmötet om ekonomin, som vi höll under november, har styrelsen arbetat väldigt intensivt tillsammans med de experter vi anlitat.

De positiva nyheterna är att utvecklingen går i rätt riktning. Vi har etablerat goda bankkontakter, påbörjat planen för ombildningen av fler hyresrätter samt gjort en ordentlig översyn av avtalen med våra leverantörer.

Vi bedömer också att vi troligtvis kommer kunna finansiera ett komplett stambyte framöver, förutsatt att vi fortsätter med att förbättra ekonomin enligt planen.

Men, som vi har informerat om tidigare, så kvarstår det väldigt mycket arbete.

För att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta så är det helt avgörande att föreningen lyckas med planen att få fler bostadsrätter. Detta behövs både för att föreningen ska få in kapital och för att få upp anslutningsgraden (alltså andelen bostadsrätter), vilket alla storbanker kräver för att ta över föreningens lån.

Målet når vi först och främst genom att fler av våra nuvarande hyresrätter ombildas till bostadsrätter. En annan viktig åtgärd är att ombilda ytor som inte används idag till nya bostadsrätter. Föreningen har därför haft en arkitekt på plats som bedömt att en del ytor bör kunna byggas om till nya bostadsrätter, om stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov.
Även detta är såklart viktigt för vår förening och mer information kommer.

Extrastämma I februari

För att ni medlemmar ska få möjlighet att fatta beslut och få mer information så har styrelsen valt att hålla en extrastämma.

Stämman kommer att hållas söndag den 18:e februari klockan 14:00 på Skärholmstorget 2, Svenska kyrkan.

Punkterna på stämman handlar först och främst om att vi vill ha medlemmarnas stöd i ryggen för att gå ut med erbjudanden till hyresgästerna, för att fler ombildningar ska kunna ske och för att vi ska kunna lyckas med målen.

Alla medlemmar kommer få en formell kallelse i brevlådan som innehåller information om de punkter som ska gås igenom på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i BRF Harholmen 3

Av: Styrelsen, januari 22, 2024
Tillbaka