Renovering och Ombyggnad

Ansökan om ombyggnad

Enligt Bostadsrättslagen behövs tillstånd från styrelsen för ombyggnadsåtgärder som innefattar:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
  3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
  4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
  5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Om otillåtna åtgärder utförs utan tillstånd kan det leda till att man mister nyttjanderätten till bostaden.
Är du osäker på om tillstånd behövs, fråga alltid styrelsen först! Blankett för att ansöka om ombyggnad finns här.

(OBS att detta är vad som gäller för bostadsrätter. Om du har en hyresrätt är möjligheten att göra ändringar i lägenheten mycket mer begränsade. Du kan läsa om vad som gäller om renoveringar i hyresrätt här.)

Installation av köksfläkt

Det är absolut förbjudet att installera köksfläkt med aktiv frånluft. Om sådan fläkt installeras skadar det ventilationssystemet, och matos kan blåsa in till grannen genom de gemensamma ventilationskanalerna. Om man önskar uppgradera sin köksfläkt måste man istället installera en kolfilterfläkt som recirkulerar luften.

Köksrenovering – ska man vänta till stambytet?

Det är många som vill renovera sina kök och undrar om man bör vänta till efter stambytet. Det finns inget starkt skäl att vänta till efter stambytet, däremot kommer det sannolikt underlätta för dig själv om du renoverar ditt kök i samband med stambytet. Detta eftersom köket då ändå kommer vara ur bruk en tid.

Om ni vill renovera ert kök och inte vill vänta till stambytet så ska ni vara medvetna om att rören till köksavloppet kommer behöva bytas. I de flesta lägenheter innebär detta att endast skåpen som finns under diskbänken och fram till väggen mot badrummet kommer behövas öppnas upp för att rören ska bli åtkomliga. I normalfallet kommer stambytet dock inte medföra någon åverkan på golv, kakel eller överskåp.

Om ni tänker ändra i befintlig vatteninstallation (t.ex. sätta in ny diskbänk) rekommenderar vi också starkt att vänta till att ventilbytet i fastigheten är färdigt. Det är nämligen stor risk att de befintliga ventilerna vid din stam inte fungerar och att det därför inte kommer gå att stänga av vattnet under arbetet. Ventilbytet beräknas vara färdigt under senare halvan av 2023.

Bygglov för inglasning av balkong

Styrelsen har fått flera frågor om det är möjligt att glasa in sin balkong. I dagsläget saknas tyvärr ett generellt bygglov för detta. Föreningen har dock beslutat att ansöka om ett bygglov som gäller för alla boende som önskar göra detta. Vi återkommer med information så snart bygglov beviljats. Även när bygglov finns måste man ansöka till föreningen om att genomföra inglasningen, ombyggnaden måste göras av en godkänd utförare och vara av samma stil som byggnadens andra balkonger.

Inbyggda kylskåp

I dessa tider med höga elpriser kan det var bra att känna till att placeringen av de inbyggda kyl/frysarna, som finns i lägenheternas originalutförande, gör att skåpen drar avsevärt mycket mer el. Om ni överväger köksrenoveringar kan det därför vara en god idé att passa på att ändra placeringen av dessa så att det blir bättre ventilation baktill på skåpen.