Dokument

Aktuella stadgar (antagna 2022)

Årsredovisning för 2022

Förslag till nya stadgar 2023

Föreslagna stadgeändringar som stämman röstade för 2023-06-15. Stadgarna kan antas först efter att nästa stämma röstat för dem igen (med 2/3 majoritet)

Ekonomisk plan (2021-04-22)

Gamla stadgar (antagna 2008)

Teknisk Statusbesiktning (2020)

Marknadsvärdering vid ombildning

Registreringsbevis