Dokument

Förslag till nya stadgar 2023

Föreslagna stadgeändringar för stämman att ta ställning till 2023-06-15.

Aktuella stadgar (antagna 2022)

Ekonomisk plan (2021-04-22)

Gamla stadgar (antagna 2008)

Teknisk Statusbesiktning (2020)

Marknadsvärdering vid ombildning

Registreringsbevis