Dokument

Årsredovisning för 2022

Nya stadgar 2023 (aktuella efter extrastämma 2023)

Ekonomisk plan (2021-04-22)

Gamla stadgar (antagna 2008)

Teknisk Statusbesiktning (2020)

Marknadsvärdering vid ombildning

Registreringsbevis