Ansökan/Blanketter

Andrahandsuthyrning

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.

Samma blankett kan även användas om du ska hyra ut en hyresrätt.

Underskriven och scannad/avfotad blankett kan skickas in digitalt: skapa ett ärende på kontaktsidan (kategori: ekonomi) och bifoga blanketten. Alternativt postas till föreningens postadress.

Ladda ner

Ombyggnad av lägenhet

För vissa ombyggnationer i bostadsrättslägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd denna blankett för att ansöka och skicka till styrelsen, helst via mejl till styrelsen@brfharholmen3.se.

Ladda ner

Medlemskap

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåv och arv.

Ladda ner

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.

Ladda ner

Fullmakt för stämma

Den som ska rösta åt medlem visar upp fullmakten vid stämman.Se vidare i föreningens aktuella stadgar vilka regler som gäller vid röstning genom fullmakt.

Ladda ner