Ansökan/Blanketter

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning behöver få godkännande av styrelsen. Två dokument behöver inskickas:

  1. Ansökan om andrahandsuthyrning (ladda ner blankett)
  2. Kopia på hyresavtalet med andrahandshyresgästen

Dokumenten ska helst skickas in digitalt. Skannade (eller avfotograferade) dokument skickas till ekonomi@brfharholmen3.se. Det går även att posta dokumenten till föreningens postadress. Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

En andrahandsuthyrningsavgift tas ut av lägenhetsinnehavaren. Den uppgår till 10 % av prisbasbeloppet, vilket för närvarande är 5250 kr/år (2023).

Lägenhetsbyte (hyresrätt)

För att lägenhetsbyte ska godkännas krävs beaktansvärda skäl.

Fyra dokument behöver inskickas:

  1. Ansökan om lägenhetsbyte (ladda ner blankett)
  2. Personbevis (för lägenhetsbyte eller motsvarande) för både dig själv och föreslagna hyresgäster
  3. Arbetsgivarintyg för föreslagna hyresgäster
  4. Kopia av föreslagna hyresgästers nuvarande hyreskontrakt

Dokumenten ska helst skickas in digitalt. Skannade (eller avfotograferade) dokument skickas till ekonomi@brfharholmen3.se. Det går även att posta dokumenten till föreningens postadress. Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Ombyggnad av lägenhet

För vissa ombyggnationer i bostadsrättslägenhet krävs ett godkännande av styrelsen: du kan läsa mer om detta här. Använd denna blankett för att ansöka och skicka till styrelsen, helst via mejl till styrelsen@brfharholmen3.se.

Medlemskapsansökan

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåva och arv.

Ladda ner blankett

Blanketten för medlemsansökan samt överlåtelseavtal/gåvobrev skickas till föreningen helst genom mejl till ekonomi@brfharholmen3.se, alternativt med brev till föreningens postadress. Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, för närvarande 1312,5 kr (2023), betalas av köparen.

Mäklarbild

Utdrag ut lägenhetsregister (mäklarbild) beställs genom mejl till ekonomi@brfharholmen3.se, eller brev till föreningens postadress. Om du beställer för annans räkning skall fullmakt eller kopia på uppdragsavtal bifogas.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal, även kallat köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.

Ladda ner

Pantförskrivning

Pantförskrivningshandlingar inskickas antingen digitalt till ekonomi@brfharholmen3.se, eller postas till föreningens postadress. Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Pantförskrivningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, för närvarande 425 kr (2023) betalas per pant och av pantsättaren.

Fullmakt för stämma

Den som ska rösta åt medlem visar upp fullmakten vid stämman. Se vidare i föreningens aktuella stadgar vilka regler som gäller vid röstning genom fullmakt.

Ladda ner