Styrelsen

Styrelsen för Brf Harholmen 3

Ledarmöter

Vassilios Vassiliadis – Ordförande

Marie Boström

Soledad Ortega

Parthena Keisidis

Hami Celik

Suppleanter

Diana Demir

Tavan Qader

Valberedning

Atique Ahmed – Sammankallande

Selah Said