Styrelsen

Styrelsen för Brf Harholmen 3

Ledarmöter

Vassilios Vassiliadis – Ordförande

Marie Boström – Vice ordförande

Soledad Ortega – Sekreterare

Diana Demir – Kassör

Parthena Keisidis

Hami Celik

Tunay Balci

Suppleanter

Jessie Leu

Tawan Quader

Elias Candilas

Valberedning

Atique Ahmed – Sammankallande

Selah Said