Styrelsen

Styrelsen för Brf Harholmen 3

Ledarmöter

Vassilios Vassiliadis – Ordförande

Marie Boström – Vice ordförande

Soledad Ortega – Sekreterare

Diana Demir – Kassör

Parthena Keisidis

Ayah Suleiman

Tunay Balci

Suppleanter

Hami Celik

Hans Lång

Elias Candilas

Valberedning

Atique Ahmed – Sammankallande

Llenas Maria Del Rosario