Ordningsregler

All fågelmatning förbjuden

Trots flera års åtgärder av Anticimex förekommer fortfarande råttor omkring fastigheten. Grundorsaken till detta är att det finns några boende som matar fåglar med fågelfrön, brödbitar m.m i området. Om du vet att någon av dina grannar matar fåglar eller slänger ut mat, var snäll och informera styrelsen eller förvaltaren om detta så att vi kan förklara för personen varför de ska upphöra med det. Det är även stängt förbjudet att mata fåglar från fönstret eller balkongen, eftersom detta kan dra till sig fåglar på sätt som utgör olägenhet för andra boende.

Sophantering

Sopnedkasten

Att ha sopnedkast är ingen självklarhet i dagens flerbostadshus eftersom det är betydligt dyrare än att ha sopinkast utanför huset. Men än så länge är det är en bekvämlighet som vi valt att kosta på oss. Sedan föreningen startade har minst en tredjedel av kostnaderna uppkommit av alla stopp som orsakas av att boende slänger fel saker i sopnedkasten. Ett enda felslängt föremål kan orsaka stopp som kostar upp till 50 000 kronor att avlägsna. För att vi fortsatt ska ha råd med sopnedkasten är det därför av yttersta vikt att alla boende följer reglerna för vad som får slängas:

  • Endast hushållsavfall förpackat i påse
  • Påsen ska vara väl försluten (alltid dubbelknut)

Följande föremål får INTE slängas i nedkast:

  • Kartonger och wellpapp
  • Föremål som är längre än 30 cm
  • Grenar och andra spretiga föremål
  • Glas och andra vassa föremål som inte packats in säkert
  • Elprodukter

Allt sådant ska lämnas i miljöhusen

Miljöhusen

Föreningen har 4 miljöhus där man lämnar hushållsopor som inte kan slängas i sopnedkasten. Miljöhusen är INTE grovsoprum där man kan lämna möbler eller andra större föremål, utan allt som slängs här måste få plats i sopbehållarna. Föreningen har alltjämt höga extrakostnader av att större grovsopor ändå lämnats här, och pga att obehöriga tar sig in och stökar ner. Varje gång renhållningsarbetarna behöver plocka skräp utanför kärlen eller sortera felslängda sopor debiteras föreningen med höga extraavgifter. För att minska kostnaderna är det därför viktigt att alla tar sitt ansvar genom att:

  • Aldrig lämna sopor som inte går ner i sopkärlen
  • Aldrig släppa in obehöriga eller lämna dörren öppen
  • Inte lämna byggavfall (endast enstaka föremål får slängas i kärlen)

För att komma tillrätta med de höga kostnaderna för felsängda sopor är alla miljöhus numera kameraövervakade både invändigt och utvändig. Den som ertappas med att bryta mot föreskrifterna kontaktas och debiteras den extrakostnad som åsamkats föreningen.

Föreningen har tillfälligt tagit bort möjligheten att själv sopsortera bl.a. plast och metall. Detta pga sorteringen blev för dåligt, vilket gav oss högre kostnad istället för lägre. Alla grovsopor går nu till automatiserad sopsortering, vilket också är mycket dyrt för oss. Så fort vi får bättre ordning på sophanteringen kommer vi därför återinföra återvinningskärlen.

Grovsoprumet/Återbruksrummet

Större föremål t.ex. möbler, cyklar och vitvaror kan lämnas i grovsoprummet/återbruksrummet i källarplan på Äspholmsvägen 1. Det är också tillåtet att ta med sig föremål som andra lämnat här.

Rummet är öppet första lördagen i månaden mellan 12:00 och 12:30. Vid behov kan rummet även öppnas upp andra tider i den mån styrelsen har tid. Vid önskemål om detta, mejla styrelsen@brfharholmen3.se. Vi planerar att utöka tillgängligheten till grovsoprummet inom snar framtid.