Ordningsregler

Ordningsregler för boende i BRF Harholmen

Listan över regler är inte uttömmande. Hänsyn och sunt förnuft, samt hyresgästers skyldigheter enligt hyresgästlagen, reglerar även sådan som inte står utskrivet nedan.
Som kontraktsinnehavare bär du också ansvaret för att dina gäster och inneboende följer reglerna.

Allmänna ordningsregler

 • Cigarettfimpar och annat skräp får aldrig kastas ut från balkong eller fönster. Utomhus får cigarettfimpar endast kastas i askkopparna.
 • All fågelmatning på föreningens mark, samt från balkonger och fönster är förbjuden.
 • Inga föremål (t.ex. barnvagnar, mattor eller skor) får placeras i trapphus, entré eller källargångar. Om så sker kan de bortforslas av föreningen utan förvarning.
 • Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.
 • Husdjur får inte förorena ytor på föreningens mark.
 • Kundvagnar får aldrig föras in på föreningens mark (detta tillåts inte heller av ICA och Prisma).

Sophantering

 • I sopnedkasten får endast kastas hushållssopor förpackat i försluten påse. Inga kartonger, föremål längre än 30 cm, eller tunga kompakta föremål får kastas.
 • I miljöhusen får endast lämnas föremål som får plats i sopkärlen. Större föremål som möbler kan lämnas i grovsoprummet på Äspholmsvägen 1 enligt anvisning på föreningshemsidan. Dumpning av sopor utanför sophus eller på annan föreningsmark polisanmäls.

Ljud och störning

 • Efter kl. 22:00 ska det vara tyst i fastigheten. Musik, ljud från TV och samtal ska då hållas så lågt att inga grannar behöver höra. Enstaka undantag får ske ifall man planerar fest – sätt då gärna upp en lapp i hissen i förväg så att grannarna vet var de kan knacka på om de blir störda.
 • Borrning och liknande oväsen får inte förekomma mellan kl. 20:00 och 08:00.

Balkonger och uteplatser

 • Balkongen tillhör den boende, men är samtidigt en väl synlig del av vår gemensamma fastighet. Boende är därför skyldiga att hålla sin balkong i ett snyggt skick på så sätt som det är synligt från markplan. Balkongen får inte vara belamrad med föremål så att det ger intryck av att användas som förråd. Inga vitvaror får placeras där. Samma regler gäller uteplatser.
 • Mattskakning, skakning av sängkläder och grillning får inte ske på balkongerna. Endast mycket små mängder vatten får droppa ner till balkongen i samband med rengöring.
 • Blomlådor är av säkerhetsskäl bara tillåtna på insidan av balkongräcket.
 • Parabolantenn får inte sättas upp utan styrelsens medgivande, vilket man ansöker om genom blanketten för ombyggnad.

Övriga skyldigheter

 • Boende ansvarar för att det finns fungerande brandvarnare i lägenhet. Hyresgäster erhåller vid behov brandvarnare från föreningen.
 • Boende är skyldiga att omedelbart anmäla tecken på allvarliga fel (t.ex. vattenläckor) till förvaltaren. Om större skada uppstår som följd av att man inte anmält direkt kan den boende bli ersättningsskyldig.
 • Bostadsrättsinnehavare är skyldiga att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Fastställda av styrelsen 2023-08-07