Sophantering/Grovsoprum

Miljöhusen

Föreningen har 4 miljöhus där man lämnar hushållsopor som inte kan slängas i sopnedkasten. Miljöhusen är INTE grovsoprum där man kan lämna möbler eller andra större föremål, utan allt som slängs här måste få plats i sopbehållarna. Föreningen har alltjämt höga extrakostnader av att större grovsopor ändå lämnats här, och pga att obehöriga tar sig in och stökar ner. Varje gång renhållningsarbetarna behöver plocka skräp utanför kärlen eller sortera felslängda sopor debiteras föreningen med höga extraavgifter. För att minska kostnaderna är det därför viktigt att alla tar sitt ansvar genom att:

  • Aldrig lämna sopor som inte går ner i sopkärlen
  • Aldrig släppa in obehöriga eller lämna dörren öppen
  • Inte lämna byggavfall (endast enstaka föremål får slängas i kärlen)

För att komma tillrätta med de höga kostnaderna för felslängda sopor är alla miljöhus numera kameraövervakade både invändigt och utvändig. Den som ertappas med att bryta mot föreskrifterna kontaktas och debiteras den extrakostnad som åsamkats föreningen.

Föreningen har tillfälligt tagit bort möjligheten att själv sopsortera bl.a. plast och metall. Detta pga sorteringen blev för dåligt, vilket gav oss högre kostnad istället för lägre. Alla grovsopor går nu till automatiserad sopsortering, vilket också är mycket dyrt för oss. Så fort vi får bättre ordning på sophanteringen kommer vi därför återinföra återvinningskärlen.

Grovsoprumet/Återbruksrummet

Större föremål t.ex. möbler, cyklar och vitvaror kan lämnas i grovsoprummet/återbruksrummet i källarplan på Äspholmsvägen 1 (på vänstersidan av hus nr 1).

I grovsoprummet finns transportvagnar och rullcontainrar som man kan låna för att transportera sina grovsopor. Det går även att köra ända fram med bil (soprumsansvarig har nyckel till vägbomen).

Rummet fungerar även som Återbruksrum, då det är tillåtet att ta med sig föremål som andra lämnat här.

Rummet öppnas vid begäran, kontakta styrelsen när du vill slänga föremål.
OBS att grovsoprumsansvarig står till tjänst med öppning endast i mån av egen tid. Hör därför gärna av dig i god tid vid behov av öppning.

Sopnedkasten

Att ha sopnedkast är ingen självklarhet i dagens flerbostadshus eftersom det är betydligt dyrare än att ha sopinkast utanför huset. Men än så länge är det är en bekvämlighet som vi valt att kosta på oss. Sedan föreningen startade har minst en tredjedel av kostnaderna uppkommit av alla stopp som orsakas av att boende slänger fel saker i sopnedkasten. Ett enda felslängt föremål kan orsaka stopp som kostar upp till 50 000 kronor att avlägsna. För att vi fortsatt ska ha råd med sopnedkasten är det därför av yttersta vikt att alla boende följer reglerna för vad som får slängas:

  • Endast hushållsavfall förpackat i påse
  • Påsen ska vara väl försluten (alltid dubbelknut)

Följande föremål får ALDRIG slängas i nedkast då de ofta orsakar stopp:

  • Kartonger och wellpapp
  • Föremål som är längre än 30 cm
  • Tunga och kompakta föremål (dess kan inte sugas vidare av sopsugen, och kan slå hål i rören)

Allt sådant ska istället lämnas i miljöhusen.