Tips- och Förslagslådan

Skicka tips, upplysningar och förslag direkt till styrelsen.

Vi har gjort det lätt att skicka meddelanden anonymt, men om man vill lämna kontaktuppgifter så gör man det i meddelandet.

    Vi vill även uppmuntra användning av föreningens Facebook-sida för att posta idéer och synpunkter, där förslag kan diskuteras öppet av alla medlemmar: BRF Harholmen 3.