Stockholms stad

Ombilda till bostadsrätt

Stockholms stad erbjuder hyresgäster hos Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder i elva utvalda områden möjligheten att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Er ombildning sker inom ramen för detta. Du kan läsa information om ombildning inom Stockholms stads allmännytta på stadens webbplats.

Broschyren “Att ombilda till bostadsrätt” från Stockholms stad

Nedan kan ni bläddra i den broschyr staden skickat med post till berörda hushåll inom Stockholms stads allmännytta. Den kan laddas ner på denna Stockholms stads webbplats samt här under dokument.

Folder_hushallsutskick-ombildning