Sammanfattning efter informationsmötet om ekonomin

Hej alla medlemmar! (redigerat 2023-12-05)
Vi vill tacka alla som dök upp på informationsmötet den 28e november på Scandic.

Ni kommer inom kort få en detaljerad sammanfattning av mötet i era brevlådor.
Här kommer en sammanfattning för er som inte hade möjlighet att vara med.


Om föreningens ekonomi
Som ni säkert vet är den ekonomiska situationen för många av landets föreningar just nu ansträngd p.g.a. de höga räntorna och inflationen. Därför höjer de flesta föreningar sina avgifter. Vår förening har stora lån och höga räntor samt är i behov av ett stambyte.
Beslut är därför taget om att höja avgifterna med 40 % från och med 1/1 2024.

För att försöka undvika ytterligare avgiftshöjningar kommer styrelsen nu arbeta mycket hårt med att sänka kostnader och ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter.

Målet är att vi ska hålla en extrastämma inom de närmsta månaderna där styrelsen kommer presentera förslag till hur fler hyresrätter ska kunna ombildas för att stärka föreningens ekonomi.


Om stambytet
Föreningens stammar har nått sin livslängd och måste bytas ut. Därför drabbas många boende av läckage och vattenskador. På kort sikt försöker vi lösa detta genom lagningar. Styrelsen arbetar samtidigt hårt för att försöka ordna en finansieringsplan för ett komplett stambyte framöver.


Styrelsens vision för framtiden
Vi har ett par tuffa år framför oss just nu men samtidigt finns det många saker som tyder på att vår förening kommer ha goda framtidsutsikter.
De viktigaste anledningen är att föreningen äger hyresrätter till ett teoretiskt värde av, grovt räknat, ca 200 miljoner kronor.
En annan anledning är att styrelsen just nu har förhandlingar med intresserade entreprenörer om att sälja delar av föreningens mark vilket eventuellt kan inbringa ca 80 miljoner kronor till föreningen på sikt.
När stambytet är klart kommer det också öka värdet på våra bostadsrätter.

Övriga punkter från mötet

 • Det har visat sig att en del medlemmar har glömt att skaffa bostadsrättstillägg till sin
  hemförsäkring. Det kan leda till väldigt höga kostnader för dig som boende om det t.ex.
  uppstår en vattenskada. Kontakta ditt eget försäkringsbolag omgående och dubbelkolla att
  du har ett bostadsrättstillägg.
 • Besök gärna föreningens hemsida brfharholmen3.se med jämna mellanrum. Där finns
  aktuell information och kontaktuppgifter mm.
 • Glöm inte att du som äger din bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet i din
  lägenhet
  . Bl.a. ansvarar du själv för golv, väggar, tak och inredning i lägenheten. Om du är
  osäker så kan du i föreningens stadgar, som finns på hemsidan, se exakt vad du ansvarar
  för.
  Om du ska göra större renoveringar så behöver du alltid först begära tillstånd från
  styrelsen/tekniska förvaltaren.
 • Den befintliga bergbanan har sedan den driftsattes haft en hög felfrekvens med
  återkommande driftstörningar som följd. Efter omfattande utredningsarbete har det
  beslutats att befintlig bergbana ska rivas och ersättas med en ny.
  Staden, genom trafikkontoret, är byggherre och ansvarig för projektering, tillstånd och
  entreprenadsamarbeten för utbytet av bergbanan samt terrängtrapporna.
  Stockholm plan planerar att starta bygget av bergbanan Q2 2024. Temporära
  tillgänglighetsanpassade gångvägar uppförs mellan bron över Äspholmsvägen och
  Harholmen 3 enligt planritning. En byggväg kommer att uppföras bakom husen.
  Mer info kommer när det närmar sig.
Av: Styrelsen, december 1, 2023
Tillbaka