Sammanfattning av informationsmötet 23e april

Vi vill tacka alla medlemmar som närvarade för ett trevligt möte!

På mötet berättade vår konsult Fredrik bl.a. att arbetet med att ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter går starkt framåt, vilket innebär att föreningen kommer ha tillräcklig finansiering för hela stambytet. 

Vår nya förvaltare Fastighetsägarna presenterade sig genom Emil och Yezdan. Yezdan är föreningens nya projektledare för stambytet och han berättade om den förstudie som just nu håller på att upprättas.

Det pågår alltså just nu intensiva förberedelser för stambytet och vi arbetar för att själva byggstarten ska kunna komma igång så snart som möjligt.

Styrelsen vill påminna om att alltid i första hand kontakta Fastighetsägarna om det gäller tekniska felanmälningar i huset eller i din lägenhet.

Kontaktuppgifter till Fastighetsägarna är:
www.fastighetsagarna.se
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00

För kontakt med jouren vid akuta ärenden:
08-657 64 50

// Styrelsen i Brf Harholmen 3

Av: Styrelsen, maj 1, 2024
Tillbaka