Sammanfattning av extrastämman

Söndag den 18/2 höll föreningen en extrastämma. Det var kul att se att så pass många av er ville närvara!

På stämman diskuterade vi en hel del kring föreningens ekonomi och de åtgärder som ska göras för att föreningen ska kunna ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter. Medlemmarna fick ställa sina frågor och sedan rösta i de olika omröstningarna.

Stämman beslutade att erbjuda hyresgäster att köpa sin lägenhet för ett rabatterat pris (25 % rabatt på marknadsvärdet plus 12 månader avgiftsfritt).

Stämman beslutade även att hyresgäster som vill säga upp sitt hyresavtal och ordna nytt boende på egen hand ska kunna få en ekonomisk ersättning (motsvarande ca 15 % av lägenhetens värde).

Styrelsen fick även uppdraget att ta fram ett mer detaljerat förslag på hur outnyttjade ytor kan bli till nya bostäder och detta ska sedan röstas om på nästa stämma.

Alla erbjudanden ska erbjudas helt frivilligt till hyresgästerna och alla som vill bo kvar som vanligt är självklart välkomna att göra det.


Styrelsens bedömning av ekonomin

Tillsammans med de experter vi anlitat känner vi oss trygga i att vi nu har tillräcklig erfarenhet för att hantera situationen på ett professionellt vis. Efter stämmans beslut bedömer vi att vi även har tillräckliga verktyg för att kunna ombilda tillräckligt många hyresrätter. Detta innebär att vi ser väldigt positivt på föreningens framtidsutsikter.
Mycket arbete kvarstår dock givetvis för att vi ska nå målen. Vi arbetar även intensivt för att omförhandla föreningens lånevillkor och sänka räntan. Men den samlade bedömningen är att utvecklingen går från ett svårt läge i en mycket positiv riktning. Vi är väldigt glada över att kunna ge er det beskedet!

Kommande stambyte

Det är fortfarande utmanande att finansiera ett kostsamt stambyte. Men vi bedömer att vi kommer lyckas med det. Därför planerar och förbereder vi nu för ett stambytesprojekt så snart det bara är möjligt samtidigt som vi bygger upp en konkret finansieringsplan. Man behöver dock veta att ett så pass stort projekt tar lång tid både att planera och genomföra.

Vi ber alla medlemmar om tålamod med de problem som har varit och som fortfarande delvis kvarstår. Men om inte något väldigt oväntat händer, så ska vi alla nu kunna se fram emot både en bättre ekonomi och en trevligare boendemiljö inom en snar framtid.

Vi önskar er en fortsatt trevlig vecka!

Styrelsen i Brf Harholmen 3

Av: Styrelsen, februari 28, 2024
Tillbaka