Möte tisdag 28 november 2023 – Scandic Skärholmen

Styrelsen bjuder in till ett möte för att informera primärt om bostadsrättsföreningens budget 2024 och om nödvändig avgiftshöjning.
Den senaste tiden har präglats av höjda räntor, kostnader och inflation i alla delar av samhället.
Det allmänna ekonomiska läget påverkar även oss och vi ser kostnadsökningar för både drift och räntor.
Styrelsen arbetar nu med budgeten för 2024 och vi kommer under mötet berätta om åtgärdsplaner samt hur mycket avgiften måste höjas.

Samtidigt passar vi på att informera om stammar, förvaltning A200, bergbanan, sopsug, status försäljning av grönyta bakom nr 3 och ytan mellan 41 och 45 (fotbollsplanen).

Datum: Tisdag den 28 november 2023

Tid: KL 19.00 – 21.00

Plats: Scandic Skärholmen

Adress: Oxholmsgränd 2, Skärholmen

Varmt Välkomna

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 20, 2023
Tillbaka