Kallelse till EXTRA STÄMMA!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harholmen 3, Stockholm, kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: måndagen den 2 oktober 2023 kl. 19:00
Plats: Bodholmsgången 15 Skärholmen kyrka, Skärholmstorget 2, Stockholm

Fika finns kl. 18:30 om du meddelar deltagande i förväg per mejl till styrelsen@brfharholmen3.se eller kontakta någon i styrelsen. Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem enligt stadgarna § 46! Efter stämman blir det allmän information från styrelsen och tillfälle till frågor.

// Styrelsen

Av: Styrelsen, september 18, 2023
Tillbaka