Information till bostadsrätts-innehavare

Styrelsen har för att möta föreningens kraftigt ökade kostnader för räntor, energi med mera
beslutat att höja avgiften mer 40% från den 1 mars. Eftersom det är en stor höjning kommer
ett informationsmöte hållas där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor kring
avgiftshöjningen.


Kort information om bakgrund till höjningen
Inför att föreningen bildades och fastigheten köptes togs en så kallad Ekonomisk plan fram
med en budget för köpet av fastigheten och den framtida driften av föreningen. Eftersom
det under det senaste året hänt mycket som påverkar föreningens ekonomi är styrelsen
tvungen att besluta om avgiftsökningen för att täcka de ökade kostnaderna. Orsaken till
höjningen kan sammanfattas med nedanstående punkter:

Belåningsgrad
Eftersom andelen lägenhetsinnehavare som köpte sin lägenhet blev ca 60 % istället för de
70% som var beräknat i den ekonomiska planen har föreningen varit tvungen att ta större
lån än planerat. Totalt har föreningen ca 75 miljoner mer i lån än budgeterat i den
ekonomiska planen. Mer lån innebär ett högre belopp att betala ränta på och därmed högre
kostnader. Lånen kommer dock att amorteras ned allteftersom fler lägenheter säljs.

Räntenivå
Budgeterad räntenivå i den ekonomiska planen var 1,9% men på grund av den höga
inflationen har räntorna höjts kraftigt och är för närvarande ca. 5,1%. Detta leder till kraftigt
ökade kostnader.

Energipriser
Kostnaden för el och värme har gått upp kraftigt under senaste året.

Inflation/allmän kostnadsökning
Eftersom inflationen idag uppgår till ca 10% per år så har alla kostnadsposter ökat mer än
budgeterat.

Av: reduca, februari 21, 2023
Tillbaka