Grovsoprum/Återbruksrum

Grovsoprummet/Återbruksrummet finns i källarplan på Äspholmsvägen 1 (på vänstersidan av hus nr 1).

Vi vill uppmärksamma alla boende på att inga möbler och andra stora föremål som inte får plats i sopkärlen får lämnas i miljöhusen. Brott mot denna regel utreds genom kameraövervakningen och den som bryter mot den debiteras en avgift. Skrymmande föremål som dessa ska istället lämnas i grovsoprummet i källarplan på Äspholmsvägen 1.

I grovsoprummet finns transportvagnar och rullcontainrar som man kan låna för att transportera sina grovsopor. Det går även att köra ända fram med bil (soprumsansvarig har nyckel till vägbomen).

Rummet fungerar även som Återbruksrum, då det är tillåtet att ta med sig föremål som andra lämnat här.

För öppning:

kontakta styrelsen på mail Styrelsen@brfharholmen3.se
OBS att grovsoprumsansvarig står till tjänst med öppning endast i mån av egen tid. Hör därför gärna av dig i god tid vid behov av öppning.