Gamla förvaltaren uppsagd

Föreningen har nu via sin advokat hävt de två avtalen med vår tidigare förvaltare A200 om
teknisk och ekonomisk förvaltning respektive projektledning av stambytet. Ett tredje och
sista avtal med A200 om skötsel av utemiljön löper ut i sommar.

Anledningen till detta är att A200 har misskött avtalen grovt. I projektledningsavtalet för
stambytet har A200 efter nästan två år inte ens upprättat ett underlag för upphandling av
stambytet och A200 vägrar lämna ut uppgifter om hur mycket de hittillsvarande stambytena
har kostat. Föreningens advokat undersöker även möjligheten till att kräva skadestånd från
A200 och det kommer vi att återkomma till längre framöver. Först behöver det utredas
ordentligt.

Föreningen har begärt att avtalen ska upphöra den 1a april så att det finns tid att lämna över
alla uppgifter till den nya förvaltaren. A 200 har dock meddelat att de omgående avbryter
allt arbete. Det gör att vi måste snabba på bytet till ny förvaltare ännu mer.

Ny teknisk och ekonomisk förvaltning.
Från och med 1a april är Fastighetsägarna vår nya förvaltare. De kommer ha hand om både
den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Föreningen har även beställt en förstudie av
dem, som innebär att de nu gör en professionell utredning av hur ett stambyte ska
genomföras i vår förening.
Eftersom vi är en stor förening valde styrelsen att inhämta offerter från flera av de största
förvaltningsföretagen i landet. Vi jämförde med bl.a. Driftia, SCB och Nabo.
Fastighetsägarna har gett ett väldigt professionellt intryck på de möten vi har haft med flera
av deras medarbetare. Fastighetsägarna är även en branschorganisation som hjälper
föreningar med allt från juridik till teknik och har erfarenhet av att projektleda stora
stambyten. De har även lämnat ett konkurrenskraftigt paketpris.
Sammantaget tror vi att den nya förvaltningen kommer innebära en förbättring för oss
boende och leda till att vi får bättre ordning och reda i föreningen.
Dock måste vi flagga för att det finns risk för stök nu precis i samband med förvaltningsbytet.
Vi hoppas att A200 åtminstone vill göra en bra överlämning till vår nya förvaltare, men det
kan vi inte vara säkra på. Den nya förvaltaren har också väldigt kort om tid för att påbörja sitt
uppdrag.

Felanmälningar och frågor
Från och med 1a april ska alla felanmälningar från er boende gå till Fastighetsägarna. Vi ber
er helst vänta till dess. Men om ni har en brådskande felanmälan som inte kan vänta så kan
ni kontakta dem redan från och med torsdag den 21a mars.


Kontaktuppgifter till Fastighetsägarna är:
www.fastighetsagarna.se
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00


För kontakt med jouren vid akuta ärenden:
08-657 64 50

Vi har tills vidare avtal med BK Fastighetsservice som rycker ut vid akuta ärenden tills Fastighetsägarna kommit på plats:
08714 82 10


Som vanligt kan ni komma i kontakt med styrelsen vid behov och kontaktuppgifter till oss
finns på föreningens hemsida brfharholmen3.se.


Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information om förvaltningen. Vi kommer
framöver även bjuda in till ett informationsmöte där den nya förvaltaren får presentera sig.
Tills vidare ber vi er betala de vanliga hyres/avgifts-avier som ni redan har fått från A200.


Många hyresgäster intresserade av erbjudanden.
Styrelsen fortsätter samtidigt arbetet med att stärka upp föreningens ekonomi och ordna
finansieringen för stambytet.
Som bekant har föreningen gått ut med attraktiva erbjudanden till våra hyresgäster om att
bl.a. ombilda sin lägenhet med rabatt.
Vi har nöjet att meddela att många hyresgäster har hört av sig och är intresserade av
erbjudandena. Det är positivt för föreningens ekonomi framöver.

Vi önskar er en fortsatt trevlig vecka!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Harholmen 3

Av: Styrelsen, mars 19, 2024
Tillbaka