Förändringar i styrelsen

Styrelseledamöter Markus Ronnheden, Suad Said och Iryna Bobrova har
på egen begäran valt att med omedelbar verkan lämna sina styrelseuppdrag i
Brf Harholmen 3 den 4 september 2023.

Hami Celic går in som ordinarie ledamot.

Styrelsearbetet fortsätter med oförminskad kraft och enligt den lagda
verksamhetsplan som finns för mandatperioden.

Nora Andaloussi Atallah är inte verksam i valberedningen.

Av: Styrelsen, september 8, 2023
Tillbaka