Fel i ändringsmarkerat förslag till stadgar

Vi har uppmärksammat att det blivit fel i den ändringsmarkerade versionen till förslag till nya stadgar som delades ut tillsammans med kallelsen. Alla ändringar från tidigare antagna stadgar har inte blivit markerade med röd text. Den som vill fördjupa sig i hur stadgarna ska uppdateras behöver därför jämföra med de aktuella stadgarna. Båda dokumenten finns på dokument-sidan.

Av: Styrelsen, juni 10, 2023
Tillbaka