Bolån & Lånelöfte


Nu har många börjat skicka in sina lånelöften och det är väldigt viktigt att ni säkerställer att giltighetsdatumet sträcker sig längre än den 28 april-22.

Viktigt när ni kontaktar banken.

Ni behöver vara tydliga med banken och nämna att ansökan avser en ombildning och att du därför angivit marknadsvärde som pris på din lägenhet. Detta innebär att ni förmodligen kan låna hela beloppet , ni behöver ingen kontantsinsats samt att ni amorterar 1% istället för 2%.

Kontakta din bank och säkerställ att ditt lånelöfte är giltigt och skicka detta till sirak@restate

Av: Styrelsen, mars 1, 2022
Tillbaka